Lịch Giảng Bài Trực Tiếp-Live Online


Nếu bạn là Golden Member (Thành viên vàng) của chương trình, mời bạn tham gia các lớp học trực tiếp online theo lịch dưới đây. Chúng tôi sẽ email cho bạn thông tin buổi học trước hai ngày lớp học diễn ra.

Bài giảng 1: 21h00, Thứ Tư ngày 02/01/2019

Bài giảng 2: 21h00, Thứ Bảy ngày 12/01/2019

Bài giảng 3: 21h00, Thứ Tư ngày 23/01/2019

Bài giảng 4: 21h00, Thứ Bảy ngày 16/02/2019

Bài giảng 5: 21h00, Thứ Tư ngày 27/02/2019

Bài giảng 6: 21h00, Thứ Bảy ngày 09/03/2019

Bài giảng 7: 21h00, Thứ Tư ngày 20/03/2019

Bài giảng 8: 21h00, Thứ Bảy ngày 30/03/2019

Bài giảng 9: 21h00, Thứ Tư ngày 10/04/2019

Bài giảng 10: 21h00, Thứ Bảy ngày 20/04/2019

Lưu ý: Lịch dự kiến này có thể được thay đổi.